Årsmöte 2021

Söndag 7 mars 2021 klockan 11:00 håller Ydrefors Samhällsförening årsmöte via telefonkonferens.

Medlemmar som anmält e-post-adress kommer få kallelse via e-post, övriga medlemmar får kallelse via post.

För deltagande på årsmötet vill vi att Ni anmäler er senast 3 mars till Anette Andersson på telefon 070–226 15 60 eller mail mka.andersson@gmail.com