björkebo

Björkebo Kinda kommun Byggt 1936 som mejeri av Edenborg. Mejeriet var i bruk till 1944-1945 Huset är under renovering till bostadshus. Foto: © Stig Blomberg i november 2006

Lämna ett svar