Brovalla

Brovalla Kinda kommun Byggt 1916-1919 av Norrköpings Exporthyvleri,
ägare till Brovalla såg som låg strax intill. Här drev Märta Adriansson konditorirörelse mellan 1932-1933.
Hon efterträddes av Gunhild Andersson som drev rörelsen under ett antal år.
Det fanns alltså två kaférörelser i Ydrefors. Även här har funnits bl.a. telefonstation.
På fastigheten finns ett såghus med klingsåg där timmer kan sågas upp till virke.
Foto: © Stig Blomberg i november 2006

Lämna ett svar