Campingen 2020

Ydrefors Camping har stängt för säsongen 2020
Tack alla Ni som besökt oss sommaren 2020 som för alla varit en mycket speciell
sommar.

Tack för att Ni följt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten uppmanat till samt följt vår skyltning och respekterat varandra, båda gentemot gäster/campare som
personal.

Vår förhoppning är att öppna upp igen sommaren 2021.
Information om öppningsdatum år 2021 kommer att framgå på vår hemsida.