Folkets-hus

Folkets Hus Vimmerby kommun Det uppfördes 1932 av Byggnadsföreningen Ringen upa.
Invigningen skedde i november samma år med stor publiktillströmning.
Byggnadsföreningen Folkets Hus gick i likvidation och såldes 1977.
Huset ägs idag av Ananda Marga.
Foto: © Stig Blomberg i november 2006

Lämna ett svar