Gång & cykelled

Leden
Kartbeskrivning

Nu är leden klar för användning, den är ca 9 km lång
Leaderprojektet,Ydrefors broar, ingår i
SOMMENBYGD – VÄTTERSTRAND