Gång & cykelled

Leden

Nu är leden klar för användning, dock återstår en del information utmed slingan som är ca 9 km lång.
Leaderprojektet,Ydrefors broar, ingår i
SOMMENBYGD – VÄTTERSTRAND