Genomfört årsmöte 2021

Tack till de medlemmar som hade möjlighet att delta på föreningens första och förhoppningsvis enda digitala årsmöte. 

Efter justering kommer protokollet skickas via e-post till medlemmar som uppgett en e-postadress. Till övriga skickas det via post.

Hälsningar
Anette Andersson, ordförande