Grönkulla

Grönkulla Kinda kommun Byggt 1936 av Gullringens konsumtionsförening.Ur-
sprungligen fanns konsumaffären borta vid Hällefors. Föreståndare under en lång följd av år var Karl Nilsson, en välkänd Ydreforsbo. Den siste handlaren i denna affär hette Sven Johansson som köpte huset och drev affär där till slutet av 60-talet. Det ägs idag av Ananda Marga. Foto: © Stig Blomberg i november 2006

Lämna ett svar