Gudstjänst

Den sk. Tresockengudstjänsten i Brosjögården,Ydrefors, blir i början av mars som vanligt. I år den 4 mars 2020 Brosjögården med början kl. 19:00. Medverkande församlingar är Kisa, Ydre och Södra Vi varifrån präster från församlingarna medverkar.

Detta är en mångårig tradition med gudstjänster i mars och december och är mycket populär. Förutom gudstjänst blir det lekamlig spis och mycket lotterier.
Vinster till lotterierna tar vi gärna emot till och med den 1 mars
Tel: 073-059 69 38
Hjärtligt välkomna!

Tresockengudstjänsterna i Ydrefors

Det började år 1970 – 1971 med bibelstudier hos Elsa Creutz i Sandåkra (Vimmerbysidan) av prästen Per Sjögren från Södra Vi som sedan fortsatte som gudstjänster i den dåvarande skolan i Ydrefors

Och innan sin bortgång bad han prästen Åke Löfgren från Kisa att fortsätta med tresockengudstjänsterna.

Skolan såldes och gudstjänsterna fortsatte då i respektive församling.

När Brosjögården blev färdigbyggt kom Gudstjänsterna tillbaka till bygden.

Präster från Svinhult, Tidersrum och Södra VI församlingar deltar, en gång i mars månad och en i december månad.

Den församling som ansvarar för Gudstjänsten håller med kantor.

Källa : Margit Andersson Bäcksholm, Tidersrums församling

ydreforsgudstjänster