Gudstjänst

Den sk. Tresockengudstjänsten i Brosjögården,Ydrefors, blir den 11 december med början kl.19:00. Medverkande församlingar är Kisa, Svinhult-Sund och Södra Vi varifrån präster från församlingarna medverkar.

Detta är en mångårig tradition med gudstjänster i mars och december och är mycket populär. Förutom gudstjänst blir det lekamlig spis och mycket lotterier.
                                                                                                                Hjärtligt välkoma!

Vinster till lotterierna tar vi tacksamt emot till och med den 9 december.
Tel: 073-059 69 38