Hällefors-1

Hällefors-1 Ydre kommun Huset är ett av de äldsta i Ydrefors. år 1558 är namnet daterat Helwitte, blev sedan en period Helvete och år 1662 kom namnet Hällefors. 1734 kom tingsförbud mot att använda namnet Helvete. Detta hus är troligen från 1750 och är ombyggt i flera omgångar. Det har varit en dubbelgård från början. Ladugårdarna har legat på var sin sida om vägen mot Stationshuset. Den första affären kom hit 1920 och var öppen 2 dagar i veckan. Här också varit telefonväxel. Foto: © Stig Blomberg i november 2006

Lämna ett svar