Info

ZA102637861   Language   (Svenska, English, Deutsch)

Information om Ydrefors
…ett samhälle på gränsen mellan Östergötland och Småland
Det unika med Ydrefors, rent geografiskt, är att orten delas mellan tre landskap, tre kommuner och tre socknar.

Landskapen är Småland och Östergötland med kommunerna Vimmerby, Kinda och Ydre. Därmed skiftas Ydrefors upp i socknarna Tidersrum, Södra Vi och Svinhult.

Stångån med sin ”upprinna”  inte långt härifrån, samt en bäck som rinner genom samhället är de naturliga gränserna.

I samhället finns en aktiv förening: Ydrefors Samhällsförening.

Naturen runt Ydrefors är i mångt och mycket karg och till stora delar beskogad. De en gång så rikt förekommande torpen är borta- endast stensättningar minner om dess tidigare tillvaro. Det moderna skogsbruket har för all framtid skövlat många minnesmärken i skogarna. Den intresserade hittar dock ännu spåren som vittnar om gångna tider.

Istiden satte outplånliga spår i trakten med stora grus- och stenåsar med mellanliggande mäktiga dödisgropar. Dock finns flera ljusa öppna trakter. Hela stångådalen ger ett ljust och glatt intryck. Ydrefors samhälle med omkringliggande öppna ytor invid Brosjön ger ro och avslappning i en annars stressad tillvaro.

Ett besök i Söderhult är minnesvärt med all sin frodighet och sina rika lövbestånd av ask, ek, hassel och flera andra.

Flera fynd av gammal järnhantering, troligen från Kristi födelse finns i trakten.

Hitta till Ydrefors

Hitta till campingen:  GPS  N 57.47.67   Ö 15.32.40

 

 

 

 

Kommentera