lokstallet

Lokstallet byggdes i samband med att järnvägen
Vimmerby – Ydrefors kom till.
Byggdes i början av 1920-talet. är idag privatägt.
Foto: © Stig Blomberg i november 2006.

Lämna ett svar