lövdala

Lövdala Kinda kommun Byggt 1947. Foto: © Stig Blomberg i november 2006.

Lämna ett svar