Missionshuset

Missionshuset Kinda kommun Byggdes 1930.
Fungerade till en början också som skola.
Sannolikt inleddes verksamheten där höstterminen 1938.
Ãgare är idag Ananda Marga
Foto: © Stig Blomberg i november 2006.

Lämna ett svar