Arbetsgrupper

Under år 2020 prövades att införa arbetsgrupper inom föreningen. Vi kommer fortsätta arbeta i arbetsgruppen även under verksamhetsåret 2021.

Detta innebär att man frivilligt anmäler sitt intresse till föreningen och meddelar vilken grupp man vill ingå in. Inom varje grupp finns en samordnare som kallar samman gruppen då någon uppgift ska utföras.

Deltagande i arbetsgrupperna bygger helt på eget intresse. Medlemskap inte nödvändigt, men önskvärt. Det viktiga är att vi så många som möjligt hjälps åt.

Intresserad? Vänligen hör av dig till Anette Andersson via föreningens mail ydreforssamhallsforening@gmail.com eller telefon 070-305 79 70. 

Exempel på arbetsgrupper är:

  • Cafégrupp
  • Underhåll och reparation av byggnader
  • Yttre Skötsel under sommaren
  • Evenemang under året
  • Marknadsföring
  • Ansvarsvecka, tillsyn av utemiljö sommartid 

Styrelsen Ydrefors Samhällsförening