skogshyddan

Skogshyddan Ydre kommun
Byggd 1945.
Foto: © Stig Blomberg i november 2006

Lämna ett svar