Skolan

Kinda kommun
Den byggdes 1955 och togs i bruk den 1 oktober detta år.
Skolan lades ner 1969 och var en tid därefter lägerskola.
Skolbyggnaden köptes upp av Kinda Idrottscenter i slutet av 80-talet
för lägerverksamhet under några år.
Numer ägs byggnaden av Ananda Marga som bedriver utbildning där.
Foto: © Stig Blomberg i november 2006

Lämna ett svar