tallhyddan

Tallhyddan Kinda kommun
Detta är den s.k. Disponentvillan.
Den byggdes 1936 av disponent Arvid Carlsson som drev Brovallasågen. Foto: © Stig Blomberg i november 2006

Lämna ett svar