Tresockengudstjänst

I början av december kl. 19.00 blir det gudstjänst i Brosjögården. Den är återkommande två gånger årligen, februari/mars och december. Denna tradition startade i början på 70-talet. Mer info kommer

Gudstjänsterna brukar vara mycket välbesökta och tre präster från församlingarana
Södra Vi, Svinhult-Sund och Tidersrum medverkar.

Servering och lotterier
Välkomna!

Kommentera